banner

静园·春之眼

发布时间:2017-04-13

【按】还记得最初的惊喜!当寒冬过去,“绿色的火焰在草上摇曳”。转眼已是北京的暮春时节,我们开始迫不及待地追忆这繁花的一季。沉浸在云天里的静园二院,记住了深夜的灯光、热切的足印、真诚的讨论和络绎往来的朋友们。

这里选登一组文研院朋友们拍摄的照片,愿我们继续相会在静园,留住春之眼。

 

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.002.jpeg

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.004.jpeg

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.005.jpeg

 

 

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.008.jpeg

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.009.jpeg

 

(以上图片:郭求达 摄)

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.011.jpeg

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.012.jpeg

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.013.jpeg

(以上图片:文研院访问教授高曼士 摄)

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.014.jpeg

(以上图片:文研院访问教授陈国球 摄)

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.015.jpeg

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358//upload/file/word/6f4cc7b4-d518-48cb-8c9f-2a593c0c925b/1.016.jpeg

(以上图片:文研院院长邓小南 摄)

 

/upload/file/word/4e570341-882d-40a3-aedc-1dd9064d6358/1.017.jpeg

(以上图片:文研院院长助理韩笑 摄)